องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555
  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
   วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่เก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู จำนวน 13 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนชมพู
     

 
รู้จักความเสี่ยงของคุณ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด (Know Yo

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ถนนมิตรภาพ ม. 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร 044-913215 โทรสาร 044-913216
E-mail. admin@donchompoo.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign