องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555
  วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย
  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู 
  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ศพด.อบต.ดอนชมพู
     

 
หนูน้อยปลูกผักสวนครัว

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ถนนมิตรภาพ ม. 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร 044-913215 โทรสาร 044-913216
E-mail. admin@donchompoo.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign