องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555
  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 มอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
  วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
  วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ลงพิ้นที่ประชาคมหาพื้นที่เป็นจุดพักขยะก่อนนำทิ้งไป
     

 
รู้จักความเสี่ยงของคุณ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด (Know Yo

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ถนนมิตรภาพ ม. 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร 044-913215 โทรสาร 044-913216
E-mail. admin@donchompoo.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign