องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อเตรียมการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม
  วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ประชุมในการหารือแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด 19
  วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 งานสวัสดิการและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู มอบเสื่อน้ำมัน

 

12 พ.ค. 2564 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
29 เม.ย. 2564 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู
29 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครชุมชนร่วมแก้จุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุถนนสายรอง
16 เม.ย. 2564 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7 เม.ย. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู...
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากรอยต่อถนนแอสฟัลท...
31 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลางไปทางบ...
 
รู้จักความเสี่ยงของคุณ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด (Know Yo
Thailand Biennale Korat 2021 ความภูมิใจของคนโคราช
วิถีชีวิตใหม่ New normal

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555