องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัในพื้นที่ตำบลดอนชมพู
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูได้รับการสนับสนุนจากอำเภอโนนสูง มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมกิจกรรมช่วยมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินและเพจอีจัน

 

2 ธ.ค. 2563 โครงการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
1 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
1 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
18 พ.ย. 2563 กรมการจัดหางาน ขยายกรอบระยะเวลาการอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าว
10 ก.ย. 2563 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสวนนายแจ่ม คบด่านกลาง ไปทางถนนมิตรภ...
10 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางนิตยา สิงห์ใหม่ ไปทางแยกบ...
25 ส.ค. 2563 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุ...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555