องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ สระหนองนา บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4
  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า
  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

16 มิ.ย. 2564 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
15 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Sa...
15 มิ.ย. 2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 (งวดที่ 7)
15 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนมที่ได้รั...
14 มิ.ย. 2564 มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2021)
7 เม.ย. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู...
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากรอยต่อถนนแอสฟัลท...
31 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลางไปทางบ...
 
รู้จักความเสี่ยงของคุณ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด (Know Yo
Thailand Biennale Korat 2021 ความภูมิใจของคนโคราช
วิถีชีวิตใหม่ New normal

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555