องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]49
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]55
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]43
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]49
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]49
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]55
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]44
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]50
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]49
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]49
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]49
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]57
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]47
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]58
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]45
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนชมพู ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]48