องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 341 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]11
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]44
3 ประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน [ 1 พ.ค. 2566 ]12
4 ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]9
5 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]26
6 ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากป่าสัตว์ป่าควบคุม [ 24 ก.พ. 2566 ]9
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 23 ก.พ. 2566 ]14
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 23 ก.พ. 2566 ]9
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งบ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]14
10 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ประกาศรายชื่อ ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี และติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน [ 18 พ.ย. 2565 ]53
11 รายงานการลดพลังงาน ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]4
12 ประชาสัมพันธ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]58
13 📣📣📣ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูทางเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เวลา 07.00-18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป [ 30 ก.ย. 2565 ]37
14 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 19 ก.ค. 2565 ]78
15 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]9
16 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]8
17 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2565 ]110
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2565 ]104
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ค. 2565 ]114
20 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]174
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18