องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 318 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 📣📣📣ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูทางเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เวลา 07.00-18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป [ 30 ก.ย. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 19 ก.ค. 2565 ]37
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2565 ]62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2565 ]58
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ค. 2565 ]69
6 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]90
7 📢📢📢แจ้งประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) [ 24 พ.ค. 2565 ]86
8 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]85
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 ม.ค. 2565 ]80
10 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภา ส.ถ.๒/๖ [ 16 พ.ย. 2564 ]77
11 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครนายก ผ.ถ.๒/๖ [ 16 พ.ย. 2564 ]68
12 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 6 ต.ค. 2564 ]84
13 รายงานการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]48
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ก.ย. 2564 ]76
15 ประกาศหาบุคคลแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้ [ 14 ก.ย. 2564 ]61
16 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ศพด.อบต.ดอนชมพู [ 1 ก.ย. 2564 ]59
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]78
18 คำสั่งจังหวัด 7100/2564 ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ค. 2564 ]67
19 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.ค. 2564 ]61
20 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร [ 8 ก.ค. 2564 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16