องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 เป็นเวลา 11 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    เอกสารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :