องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  โรงเรียนบ้านหันเตย เข้าชมฟาร์มจระเข้ [วันที่ 6 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลสุขภาพเด็ก[วันที่ 6 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 7]
 
  ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ?[วันที่ 21 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 118]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 7 บ้านเปลาะปลอ[วันที่ 17 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 106]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู[วันที่ 25 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 99]
 
  พิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดกอก วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562[วันที่ 1 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 2032]
 
  ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา[วันที่ 17 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 207]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา[วันที่ 16 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 187]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยสองข้างทางถนนมิตรภาพ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561[วันที่ 15 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 230]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561[วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 169]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินการตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงการปลูกหญ้าแฝก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ[วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 173]