องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  งานส่งเสริมการเกษตร สูบน้ำเข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ [วันที่ 22 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพู และ ตำบลหลุมข้าว[วันที่ 21 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 0]
 
  ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนชมพู[วันที่ 14 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการปลูกป่า ณ วัดบ้านมะระ หมู่ที่ 3[วันที่ 11 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 7]
 
  คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 10]
 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๓[วันที่ 27 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 9]
 
  นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง ตรวจสอบปริมาณน้ำ[วันที่ 26 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 11]
 
  โรงเรียนทับสวายและโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฟาร์มจระเข้ [วันที่ 20 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 8]
 
  นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง ได้ช่วยเหลือถุงยังชีพ[วันที่ 19 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 8]
 
  นายบรรดูล พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอโนนสูง (หัวหน้าคณะทำงาน) ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพูและตำบลหลุมข้าว[วันที่ 19 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 8]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ด้าน[วันที่ 17 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 8]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดผู้ป่วย จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ตำบลดอนชมพู ได้แก่ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ และหมู่ ๕[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 9]