องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 10]
 
  สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 5]
 
  "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน" [วันที่ 25 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 163]
 
  ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานตลาดประชารัฐ[วันที่ 13 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 67]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดพื้นที่คาบคุมเหตุรำคาญ[วันที่ 11 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563[วันที่ 27 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช[วันที่ 27 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 81]
 
  พ่นหมอกควันควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านศรีสุข ม.8 [วันที่ 27 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 90]
 
  โรงเรียนบ้านหันเตย เข้าชมฟาร์มจระเข้ [วันที่ 6 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลสุขภาพเด็ก[วันที่ 6 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 68]
 
  ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 351]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ?[วันที่ 21 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 340]