องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ขอเป็นสื่อกลางในการรับยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณสมบัติ : ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไปในขณะเสียชีวิต โดยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานชุมชนรับรอง
สถานที่ยื่นคำขอ : ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กำหนดเวลา : ภายใน 6  เดือน นับแต่ออกใบมรณบัตร (มีผล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
เอกสาร : 1) ใบมรณบัตร 2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหนังสือรับรอง 3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 4) สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 5) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี (เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร. 044-913215-6 หรือ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา โทร. 044-243-000    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :