องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด    เอกสารประกอบ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :