องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์และทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

โดยท่านสามารถเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้น ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
๑.แสดงความคิดเห็นได้ที่งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
๒.แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๙๑๓๒๑๕ และทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๙๑๓๒๑๖
๓.แสดงความคิดเห็นผ่านผ่านระบบสารสนเทศทาง เว็บไซต์ www.donchompoo.go.th และเฟสบุ๊คชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู"    เอกสารประกอบ แจ้งประชาสัมพันธ์และทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :