องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2565 ]68
2 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 24 มี.ค. 2565 ]66
3 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน [ 11 มี.ค. 2565 ]68
4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]75
5 วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2564 ]70
6 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชุม อปพร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]73
7 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชุม อปพร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]69
8 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]102
9 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]102
10 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประชุมร่วมปรึกษาหารือในการก่อสร้างทางสาธารณะ [ 3 ธ.ค. 2563 ]72
11 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2563 ]71
12 ประมวลภาพ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]69