องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2563    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 18
  28 ต.ค. 2562    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 14
  11 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานตำบลดอนชมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18
  21 ต.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14
  17 ก.ย. 2555    แผนการดำเนินงาน 13