องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด 1
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 1
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 1
  12 มิ.ย. 2563    ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย 1
  12 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 1
  9 มิ.ย. 2563    ความหมาย 5 ส 1
  5 มิ.ย. 2563    คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1
  4 มิ.ย. 2563    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO 1
  2 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี 1
  18 พ.ค. 2563    คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC สำหรับ อปท. 1
  22 ม.ค. 2563    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1
  14 ม.ค. 2563    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1
  29 ต.ค. 2562    ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ดอนชมพู 4
  17 พ.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1