องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด [ 18 มิ.ย. 2563 ]79
2 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 18 มิ.ย. 2563 ]80
3 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]75
4 ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย [ 12 มิ.ย. 2563 ]71
5 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 12 มิ.ย. 2563 ]71
6 ความหมาย 5 ส [ 9 มิ.ย. 2563 ]73
7 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]68
8 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 4 มิ.ย. 2563 ]77
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 2 มิ.ย. 2563 ]115
10 คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC สำหรับ อปท. [ 18 พ.ค. 2563 ]78
11 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]75
12 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ม.ค. 2563 ]68
13 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ดอนชมพู [ 29 ต.ค. 2562 ]65
14 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2562 ]72