องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายประเวท ศรีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 085-0977901
 
 
   

นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924


นางสาววาสนา  รอดวินิจ
นางสาวสุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์ นายบำรุง สุพรรณกลาง
 นายอุดม  วงษ์ศรีเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 083-1292171
e-mail:
Vasana_vadza@hotmail.com

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2150244
e-mail:
Sukhonthorn196@gmail.com

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7905050
e-mail:
Ka-bung@hotmail.com

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 097-2973058
e-mail:
Udom.duang.w2517@gmail.com