องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) 14
  25 ธ.ค. 2563    ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10
  25 ธ.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 12
  16 เม.ย. 2563    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 16
  10 เม.ย. 2563    แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 12
  17 ก.พ. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน ปี2562 12
  10 ม.ค. 2563    แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 12
  5 มิ.ย. 2562    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 11
  9 ม.ค. 2562    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 13
  21 ธ.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 10
  21 ธ.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 15
  21 ธ.ค. 2561    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปี 2561 14
  3 ธ.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 13
  15 พ.ย. 2560    รายงานการรับ - จ่าย ประจำปี 2560 11
  15 พ.ย. 2560    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 13
  10 ต.ค. 2560    งบทดลอง เดือน กันยายน 2560 13
  10 ต.ค. 2560    รายงานการรับ-จ่ายเงิน กันยายน 2560 15
  9 ต.ค. 2560    ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 11
  6 ก.ย. 2560    งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 16
  6 ก.ย. 2560    รายงานการรับ-จ่ายเงิน สิงหาคม 2560 11


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]