องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]26
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]77
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]74
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]74
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]86
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]79
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง มาตราป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มิ.ย. 2562 ]117
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 14 มี.ค. 2562 ]80
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) [ 4 พ.ค. 2560 ]117
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]82
11 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 24 ก.พ. 2560 ]81