องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 110
  12 มิ.ย. 2562    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 110
  10 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 99
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง มาตราป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 86
  14 มี.ค. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 111
  4 พ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 29
  15 มี.ค. 2560    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 111
  24 ก.พ. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 140