องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบรองนายกปฎิบัติราชการแทนนายก [ 10 ต.ค. 2565 ]21
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต. [ 13 ม.ค. 2565 ]65
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษาฯ [ 13 ม.ค. 2565 ]65
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองคลัง [ 13 ม.ค. 2565 ]61
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองช่าง [ 13 ม.ค. 2565 ]65
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2565 ]70
7 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]70
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]71
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]72
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]67
11 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]77
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]79
13 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 9 ธ.ค. 2563 ]60
14 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 พ.ย. 2563 ]77
15 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 พ.ย. 2563 ]74
16 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 ต.ค. 2563 ]78
17 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 ต.ค. 2563 ]75
18 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ [ 1 ต.ค. 2563 ]86
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2563 ]77
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2563 ]75