วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง พร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, และหมู่ที่ ๘ องค์การบรหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง