องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 1 มี.ค. 2565 ]82
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2563 ]88
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 20 เม.ย. 2563 ]78
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]80
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) [ 18 มิ.ย. 2562 ]74
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]79
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 1 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]76
8 ประกาศใช้แผน 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]115
9 แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2560 - 2562) [ 30 พ.ย. 542 ]79