องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ต.ค. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 123
  1 ต.ค. 2556    รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 357
  24 มิ.ย. 2556    ประกาศใช้แผน 3 ปี (2559-2561) 131
  14 มิ.ย. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่ 2 99
  14 มิ.ย. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 100
  14 มิ.ย. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 113
  14 มิ.ย. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 116
  31 พ.ค. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้่างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 92
  31 พ.ค. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 112
  31 พ.ค. 2556    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 109
  31 พ.ค. 2556    ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 93
  28 ม.ค. 2556    โครงการจัดเก็บภาษีเเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 115
  3 ก.ค. 2555    ประชาสัมพันธ์ฟาร์มจระเข้ อบต.ดอนชมพู 113
  3 ก.ค. 2555    แผ่นพับ"ร่วมใจลดโลกร้อน" 97
  3 ก.ค. 2555    แผ่นพับ"การปลูกหญ้าแฝก" 89
  16 มิ.ย. 2555    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 111
  16 มิ.ย. 2555    อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2556-2560) 110
  26 ม.ค. 2555    กำหนดการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 (ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 115
  26 ม.ค. 2555    กำหนดการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 (ภาษีบำรุงท้องที่) 107
  2 พ.ย. 2554    การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2555 109


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ]