องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนมิตรภาพไปทางบ้านนางเกิด นกขุนทด บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 105
  17 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางวิไล แซ่อื้อไปทางบ้านนายสนั่น จงกลกลาง บ้านจอก หมู่ที่ 11 87
  16 ต.ค. 2560    ประกาศ เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 109
  10 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือม 110
  10 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 96
  10 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายงก ไกรกลาง ไปทางบ้านนายประกอบ ตมกลาง 116
  10 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ 121
  10 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง 102
  6 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้านนางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง 115
  6 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 จากศาลาประชาคมไปทางฝายบึงตลาดเกวียน 93
  27 ก.ย. 2560    เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี จึงขอเชิญ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ตามกิจกรรม "ร้อยปีธงชาติไทย ร้ 110
  21 ก.ย. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสำราญ คูณกลาง ไปทางบ้านนางอัมพร ไทยกลาง 102
  15 ส.ค. 2560    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 104
  8 ส.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก 94
  4 ส.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากหน้าวัดดอนชมพู ไปทางบ้านนายบัว หมายใยกลาง 116
  4 ส.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก 107
  4 ส.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี 92
  4 ส.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายรอบบ้านจากถังประปาหมู่บ้าน (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางบ้านนางเมี้ยน 99
  1 ส.ค. 2560    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 101
  27 ก.ค. 2560    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 96


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]