องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ก.พ. 2561    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 116
  6 ก.พ. 2561    ประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 101
  5 ก.พ. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 88
  12 ม.ค. 2561    กรมทางหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์ รัฐบาลได้มีนโยบายในการเข้มงวดกรวดขันน้ำหนักรถบรรทุก 99
  12 ม.ค. 2561    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 117
  12 ม.ค. 2561    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 115
  5 ม.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน 76
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  8 ธ.ค. 2560    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 100
  6 ธ.ค. 2560    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 116
  1 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปและผู้ดูแลเด็ก 93
  21 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 116
  16 พ.ย. 2560    ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 107
  13 พ.ย. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) 100
  2 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 99
  1 พ.ย. 2560    เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาน 2561 124
  24 ต.ค. 2560    ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 123
  20 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  18 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 135
  17 ต.ค. 2560    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 104


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]