องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา 88
  29 ม.ค. 2562    ขอเชิญดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ตามไฟล์แนบ 144
  28 ม.ค. 2562    ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการหินคลุกหมู่ ๗ บ้านเปลาะปลอ 130
  28 ม.ค. 2562    ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133
  28 ม.ค. 2562    ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 124
  27 พ.ย. 2561    ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 107
  13 ก.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 130
  24 ส.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 126
  25 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 128
  18 ก.ค. 2561    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า 71
  28 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 136
  25 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดเผยราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน 119
  14 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 110
  12 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 118
  25 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 124
  24 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ....... 116
  15 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 66
  9 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ. ศ. 2561 123
  3 พ.ค. 2561    ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ 115
  20 ก.พ. 2561    ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 136


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]