องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]48
2 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]40
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 1 งบประจำปี 2566 (1 ต.ค. 65-31 มี.ค. 66) [ 17 ต.ค. 2565 ]46
4 คำสั่งมอบรองนายกปฎิบัติราชการแทนนายก [ 10 ต.ค. 2565 ]62
5 ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต. [ 13 ม.ค. 2565 ]110
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษาฯ [ 13 ม.ค. 2565 ]106
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองคลัง [ 13 ม.ค. 2565 ]110
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองช่าง [ 13 ม.ค. 2565 ]110
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2565 ]119
11 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]122
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]123
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]122
14 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]116
15 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]123
16 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]132
17 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 9 ธ.ค. 2563 ]104
18 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 พ.ย. 2563 ]133
19 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 พ.ย. 2563 ]121
20 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
 
หน้า 1|2