องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :