องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 351 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace [ 17 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 6 มี.ค. 2567 ]24
3 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2567 ]8
4 📣📣📣ประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 27 ธ.ค. 2566 ]18
5 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ย. 2566 ]45
6 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2566 ]18
7 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2566 -2570 [ 15 มิ.ย. 2566 ]65
8 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]45
9 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]90
10 ประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน [ 1 พ.ค. 2566 ]43
11 ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]48
12 แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน [ 4 เม.ย. 2566 ]6
13 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]60
14 ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากป่าสัตว์ป่าควบคุม [ 24 ก.พ. 2566 ]40
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 23 ก.พ. 2566 ]55
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 23 ก.พ. 2566 ]45
17 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2566 ]9
18 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [ 14 ก.พ. 2566 ]5
19 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งบ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]55
20 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ประกาศรายชื่อ ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี และติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน [ 18 พ.ย. 2565 ]141
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18