องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :