องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :