องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :