องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คำสั่งมอบรองนายกปฎิบัติราชการแทนนายก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบรองนายกปฎิบัติราชการแทนนายก
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :