องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 1 งบประจำปี 2566 (1 ต.ค. 65-31 มี.ค. 66)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 1 งบประจำปี 2566 (1 ต.ค. 65-31 มี.ค. 66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :