องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษาฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษาฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :