องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทนปลัด อบต.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทนปลัด อบต.
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :