องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 ก.ค. 2567 ]1
2 องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace [ 17 มิ.ย. 2567 ]11
3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 6 มี.ค. 2567 ]30
4 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2567 ]11
5 📣📣📣ประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 27 ธ.ค. 2566 ]22
6 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ย. 2566 ]49
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2566 ]21
8 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2566 -2570 [ 15 มิ.ย. 2566 ]69
9 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]49
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]94
11 ประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน [ 1 พ.ค. 2566 ]47
12 ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]50
13 แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน [ 4 เม.ย. 2566 ]9
14 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]63
15 ขอความอนุเคระห์ในการประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากป่าสัตว์ป่าควบคุม [ 24 ก.พ. 2566 ]44
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 23 ก.พ. 2566 ]57
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 23 ก.พ. 2566 ]50
18 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2566 ]13
19 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [ 14 ก.พ. 2566 ]7
20 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งบ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]62
21 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ประกาศรายชื่อ ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี และติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน [ 18 พ.ย. 2565 ]149
22 รายงานการลดพลังงาน ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]38
23 ประชาสัมพันธ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]91
24 📣📣📣ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูทางเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เวลา 07.00-18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป [ 30 ก.ย. 2565 ]71
25 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 19 ก.ค. 2565 ]114
26 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]48
27 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]53
28 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2565 ]152
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2565 ]140
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ค. 2565 ]145
31 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]204
32 📢📢📢แจ้งประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) [ 24 พ.ค. 2565 ]194
33 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก [ 2 พ.ค. 2565 ]25
34 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]178
35 ประชาสัมพันธ์ข่าวสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ [ 11 เม.ย. 2565 ]23
36 ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2565 ]30
37 แนวทางการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกช่วงวัย [ 1 มี.ค. 2565 ]24
38 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 ม.ค. 2565 ]171
39 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2565 ]28
40 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลดอนชมพู [ 14 ธ.ค. 2564 ]26
41 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภา ส.ถ.๒/๖ [ 16 พ.ย. 2564 ]178
42 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครนายก ผ.ถ.๒/๖ [ 16 พ.ย. 2564 ]125
43 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 6 ต.ค. 2564 ]192
44 รายงานการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]108
45 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ก.ย. 2564 ]173
46 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 15 ก.ย. 2564 ]27
47 ประกาศหาบุคคลแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้ [ 14 ก.ย. 2564 ]133
48 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ศพด.อบต.ดอนชมพู [ 1 ก.ย. 2564 ]122
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]170
50 คำสั่งจังหวัด 7100/2564 ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ค. 2564 ]122
51 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.ค. 2564 ]112
52 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร [ 8 ก.ค. 2564 ]122
53 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]123
54 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) [ 6 ก.ค. 2564 ]112
55 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) (เพิ่มเติม) [ 2 ก.ค. 2564 ]110
56 คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ 512/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]107
57 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ มาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง [ 1 ก.ค. 2564 ]195
58 ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร. กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายสินค้าควบคุม [ 1 ก.ค. 2564 ]163
59 ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก แคมป์คนงานก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยง [ 30 มิ.ย. 2564 ]109
60 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6482/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) [ 30 มิ.ย. 2564 ]103
61 มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ ในเขตเมืองนครราชสีมา [ 30 มิ.ย. 2564 ]116
62 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู ด้วยกรณีพิเศษ [ 29 มิ.ย. 2564 ]98
63 รื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา [ 26 มิ.ย. 2564 ]101
64 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2564 ]98
65 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 16 มิ.ย. 2564 ]106
66 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 [ 15 มิ.ย. 2564 ]95
67 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 (งวดที่ 7) [ 15 มิ.ย. 2564 ]105
68 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน [ 15 มิ.ย. 2564 ]156
69 มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2021) [ 14 มิ.ย. 2564 ]219
70 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายปลานิลสด [ 7 มิ.ย. 2564 ]141
71 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนสูง รับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง [ 4 มิ.ย. 2564 ]440
72 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 [ 28 พ.ค. 2564 ]107
73 📣แนะนำกิจกรรมดี ๆ กิจกรรมรอบรู้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ [ 26 พ.ค. 2564 ]122
74 ประกาศขยายเวลาการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู [ 21 พ.ค. 2564 ]112
75 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับผู้มีความประสงค์จะทำการควบคุมเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) [ 18 พ.ค. 2564 ]99
76 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 พ.ค. 2564 ]101
77 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]97
78 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]173
79 ปัญหาการนำเถ้ากระดูกจากการเผาศพไปทิ้งลำน้ำมูล [ 6 พ.ค. 2564 ]101
80 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู [ 29 เม.ย. 2564 ]127
81 ประชาสัมพันธ์รับสมัครชุมชนร่วมแก้จุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุถนนสายรอง [ 29 เม.ย. 2564 ]190
82 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู [ 16 เม.ย. 2564 ]96
83 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 เม.ย. 2564 ]102
84 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู [ 7 เม.ย. 2564 ]100
85 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) [ 12 มี.ค. 2564 ]148
86 📢📢📢ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. [ 8 มี.ค. 2564 ]105
87 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]148
88 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]124
89 ประชาสัมพันธ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 3 มี.ค. 2564 ]118
90 ประกาศรับสมัครสิบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล [ 18 ก.พ. 2564 ]102
91 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม [ 17 ก.พ. 2564 ]160
92 โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2564 ]115
93 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัยผ่าน Line official Account "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784" [ 17 ก.พ. 2564 ]95
94 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 (งวดที่13) [ 17 ก.พ. 2564 ]104
95 ประกาศคณะอนุกรรมการการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 3) [ 17 ก.พ. 2564 ]165
96 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราวและงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว [ 17 ก.พ. 2564 ]97
97 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ประชาชนได้รับทราบ [ 15 ก.พ. 2564 ]109
98 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2564 ]97
99 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ [ 20 ม.ค. 2564 ]146
100 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2564 ]199
101 การปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไข โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน Co-Payment [ 20 ม.ค. 2564 ]145
102 ช่องทางเเจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account ปภ.รับเเจ้งเหตุ 1784 [ 19 ม.ค. 2564 ]150
103 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน [ 19 ม.ค. 2564 ]111
104 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน [ 19 ม.ค. 2564 ]141
105 จำรหัสนี้เอาไว้ ปลอดภัยจากโควิด😷😷😷 [ 18 ม.ค. 2564 ]96
106 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2563) [ 12 ม.ค. 2564 ]140
107 ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนชมพู [ 12 ม.ค. 2564 ]21
108 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ดอนชมพู [ 12 ม.ค. 2564 ]22
109 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 7 ม.ค. 2564 ]151
110 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด [ 7 ม.ค. 2564 ]104
111 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) [ 6 ม.ค. 2564 ]153
112 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]102
113 ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย #อัตราใหม่ [ 29 ธ.ค. 2563 ]163
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]156
115 เฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการเข้มงวดในมาตรการป้องกัน COVID-19 วันช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]161
116 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]103
117 แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในช่วงเวลานี้งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ทั้งเข้าและออก [ 23 ธ.ค. 2563 ]162
118 ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรสุรนารี 64 [ 16 ธ.ค. 2563 ]179
119 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 9 ธ.ค. 2563 ]105
120 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]104
121 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]143
122 จุดรับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2563 ]3318
123 โครงการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) [ 2 ธ.ค. 2563 ]119
124 ประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. [ 2 ธ.ค. 2563 ]108
125 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน [ 1 ธ.ค. 2563 ]172
126 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]155
127 กรมการจัดหางาน ขยายกรอบระยะเวลาการอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าว [ 18 พ.ย. 2563 ]156
128 ประชาสัมพันธ์โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]162
129 ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลัง [ 18 พ.ย. 2563 ]130
130 ประชาสัมพันธ์นัดพบแรงงาน Co-Payment [ 17 พ.ย. 2563 ]120
131 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า [ 4 พ.ย. 2563 ]173
132 📢📢📢ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]131
133 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 21 ต.ค. 2563 ]114
134 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 21 ต.ค. 2563 ]113
135 ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ต.ค. 2563 ]100
136 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 19 ต.ค. 2563 ]92
137 รับโอนย้ายตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา [ 14 ก.ย. 2563 ]101
138 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]133
139 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]151
140 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]95
141 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]134
142 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน ๒ คน [ 3 ส.ค. 2563 ]140
143 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]91
144 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ก.ค. 2563 ]92
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 22 มิ.ย. 2563 ]156
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 11 มิ.ย. 2563 ]126
147 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]91
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 26 พ.ค. 2563 ]132
149 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 25 พ.ค. 2563 ]122
150 แจ้งประชาสัมพันธ์และทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 พ.ค. 2563 ]122
151 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]93
152 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]98
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) [ 22 เม.ย. 2563 ]125
154 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]86
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดพื้นที่คาบคุมเหตุรำคาญ [ 13 ก.พ. 2563 ]178
156 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]90
157 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]95
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 29 ม.ค. 2563 ]131
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 1 ต.ค. 2562 ]112
160 ภูมิปัญญาการทอเสื่อจันทบูร [ 29 ส.ค. 2562 ]106
161 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]93
162 ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 24 ก.ค. 2562 ]97
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง แผนอัตรกำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 9 ก.ค. 2562 ]142
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 [ 4 มิ.ย. 2562 ]152
165 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]90
166 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2562 ]102
167 ราคากลางหินคลุก ม.13 [ 28 มี.ค. 2562 ]99
168 ราคากลาง คสล.ม.6 [ 28 มี.ค. 2562 ]163
169 ราคากลาง คสล.ม.5 [ 28 มี.ค. 2562 ]146
170 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]147
171 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 26 มี.ค. 2562 ]94
172 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]107
173 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]152
174 ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 [ 12 ก.พ. 2562 ]104
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา [ 6 ก.พ. 2562 ]172
176 ขอเชิญดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม [ 29 ม.ค. 2562 ]118
177 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการหินคลุกหมู่ ๗ บ้านเปลาะปลอ [ 28 ม.ค. 2562 ]109
178 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]148
179 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]93
180 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]93
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2561 ]103
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 24 ส.ค. 2561 ]103
183 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ก.ค. 2561 ]91
184 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 18 ก.ค. 2561 ]129
185 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 28 มิ.ย. 2561 ]150
186 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดเผยราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 25 มิ.ย. 2561 ]103
187 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 มิ.ย. 2561 ]99
188 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 มิ.ย. 2561 ]92
189 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 พ.ค. 2561 ]138
190 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ....... [ 24 พ.ค. 2561 ]93
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 15 พ.ค. 2561 ]143
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ. ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]100
193 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ [ 3 พ.ค. 2561 ]92
194 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 20 ก.พ. 2561 ]157
195 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 ก.พ. 2561 ]104
196 ประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]104
197 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2561 ]99
198 กรมทางหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์ รัฐบาลได้มีนโยบายในการเข้มงวดกรวดขันน้ำหนักรถบรรทุก [ 12 ม.ค. 2561 ]181
199 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 12 ม.ค. 2561 ]103
200 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 12 ม.ค. 2561 ]99
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 5 ม.ค. 2561 ]106
202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]95
203 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]104
204 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]100
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปและผู้ดูแลเด็ก [ 1 ธ.ค. 2560 ]155
206 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]97
207 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]100
208 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) [ 13 พ.ย. 2560 ]97
209 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 2 พ.ย. 2560 ]150
210 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาน 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]103
211 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]99
212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2560 ]153
213 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 18 ต.ค. 2560 ]160
214 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 17 ต.ค. 2560 ]98
215 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนมิตรภาพไปทางบ้านนางเกิด นกขุนทด บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 [ 17 ต.ค. 2560 ]95
216 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางวิไล แซ่อื้อไปทางบ้านนายสนั่น จงกลกลาง บ้านจอก หมู่ที่ 11 [ 17 ต.ค. 2560 ]95
217 ประกาศ เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 16 ต.ค. 2560 ]100
218 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 12 ต.ค. 2560 ]98
219 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือม [ 10 ต.ค. 2560 ]146
220 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) [ 10 ต.ค. 2560 ]101
221 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายงก ไกรกลาง ไปทางบ้านนายประกอบ ตมกลาง [ 10 ต.ค. 2560 ]100
222 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ [ 10 ต.ค. 2560 ]146
223 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง [ 10 ต.ค. 2560 ]103
224 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้านนางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง [ 6 ต.ค. 2560 ]100
225 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 จากศาลาประชาคมไปทางฝายบึงตลาดเกวียน [ 6 ต.ค. 2560 ]136
226 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี จึงขอเชิญ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ตามกิจกรรม "ร้อยปีธงชาติไทย ร้ [ 27 ก.ย. 2560 ]96
227 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสำราญ คูณกลาง ไปทางบ้านนางอัมพร ไทยกลาง [ 21 ก.ย. 2560 ]86
228 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]100
229 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก [ 8 ส.ค. 2560 ]95
230 ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากหน้าวัดดอนชมพู ไปทางบ้านนายบัว หมายใยกลาง [ 4 ส.ค. 2560 ]105
231 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก [ 4 ส.ค. 2560 ]97
232 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี [ 4 ส.ค. 2560 ]95
233 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายรอบบ้านจากถังประปาหมู่บ้าน (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางบ้านนางเมี้ยน [ 4 ส.ค. 2560 ]101
234 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]95
235 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 27 ก.ค. 2560 ]96
236 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 27 ก.ค. 2560 ]98
237 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]88
238 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางดี ไปทางสามแยกหน้าบ้านนายจีระพันธ์ เรียงสันเทียะ [ 18 ก.ค. 2560 ]146
239 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสุรินทร์ ตุ้มทอง [ 17 ก.ค. 2560 ]147
240 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางจำลอง ชอบทดกลาง ไปทางบ้านนางแม้น จองทองหลาง [ 4 ก.ค. 2560 ]92
241 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง [ 4 ก.ค. 2560 ]95
242 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้าน ส.อบต.บัณฑิต รึกกลาง ไปทางถนนสาธารณะ [ 20 มิ.ย. 2560 ]142
243 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากแยกถนนมิตรภาพเข้าไปในหมู่บ้าน [ 20 มิ.ย. 2560 ]99
244 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมูที่ 2 สายต่อจากถนนเดิมไปทางบ้านนางแป้น รักมิตร [ 19 มิ.ย. 2560 ]95
245 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสงวน วรชมพู ไปทางบ้านนางอนันต์ ฉนำกลาง [ 8 มิ.ย. 2560 ]94
246 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายหวัน สินพูน ไปทางบ้านนายพรม หมายแก้วกลาง [ 8 มิ.ย. 2560 ]98
247 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]101
248 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]97
249 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]100
250 ประกาศตรวจรับงานจ้างตามโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 5 เม.ย. 2560 ]99
251 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 5 เม.ย. 2560 ]96
252 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากถนนหินคลุกเดิมไปริมหนองนา [ 22 มี.ค. 2560 ]104
253 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) [ 22 มี.ค. 2560 ]112
254 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (บ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์) ไปทางถนนไปบ้านเมืองที [ 24 ก.พ. 2560 ]98
255 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]96
256 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ช่วงรอยต่อถนนสายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎรืสามัคคี [ 7 ก.พ. 2560 ]106
257 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]100
258 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 ธ.ค. 2559 ]95
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ธ.ค. 2559 ]97
260 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]99
261 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 31 ต.ค. 2559 ]93
262 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 28 ต.ค. 2559 ]280
263 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 [ 20 ต.ค. 2559 ]91
264 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 20 ต.ค. 2559 ]95
265 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 [ 12 ต.ค. 2559 ]148
266 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 11 ต.ค. 2559 ]93
267 งบรับ-จ่ายตามงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]90
268 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]97
269 ประชาสัมพันธ์กรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ามีข้อความที่ระบุเรื่องให้มีการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มีการเผยแพร่ดังกล่าว #ไม่ตรงกับข้อ [ 25 ก.ค. 2559 ]91
270 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 มิ.ย. 2559 ]88
271 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]91
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]98
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) [ 3 พ.ค. 2559 ]99
274 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2 [ 19 เม.ย. 2559 ]100
275 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู กำหนดออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 29 กุมภาพันธ์ [ 11 ก.พ. 2559 ]144
276 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (กองช่าง) [ 30 ธ.ค. 2558 ]106
277 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (กองคลัง) [ 30 ธ.ค. 2558 ]98
278 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (กองการศึกษาฯ) [ 30 ธ.ค. 2558 ]99
279 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (สำนักปลัด) [ 30 ธ.ค. 2558 ]99
280 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤศจิกายน 2558 [ 20 พ.ย. 2558 ]100
281 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ต.ค. 2558 ]112
282 งบรับ-จ่ายตามงบประมาณ 2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]105
283 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือน กันยายน 2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]98
284 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือน สิงหาคม 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]103
285 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]95
286 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]99
287 วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 18 มิ.ย. 2558 ]112
288 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปละปลอ หมู่ที่ 7 [ 15 พ.ค. 2558 ]154
289 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เดือน พฤษภาคม 2558 [ 7 พ.ค. 2558 ]100
290 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เดือน มีนาคม 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]103
291 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]102
292 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2558 ]102
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 28 ม.ค. 2558 ]155
294 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เดือน มกราคม 2558 [ 2 ม.ค. 2558 ]105
295 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 พ.ย. 2557 ]134
296 ประชาสัมพันธตำแหน่งว่าง เดือน พฤศจิกายน 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]101
297 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการแลพอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 16 ต.ค. 2557 ]101
298 งบรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]99
299 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เดือน กันยายน 2557 [ 5 ก.ย. 2557 ]105
300 โครงการจิตอาสาเติมใจคลายทุกข์ [ 30 ก.ค. 2557 ]99
301 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เดือน กรกฎาคม 2557 [ 4 ก.ค. 2557 ]98
302 แบบแสดงเจตจำนงเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 3 มิ.ย. 2557 ]411
303 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 พ.ค. 2557 ]105
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมู [ 7 มี.ค. 2557 ]111
305 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]108
306 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]98
307 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา 2557 [ 17 ก.พ. 2557 ]238
308 กำหนดออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ม.ค. 2557 ]118
309 กำหนดออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ม.ค. 2557 ]221
310 สาระน่ารู้ " การป้องกันโรคเอดส์ " [ 3 ม.ค. 2557 ]98
311 งบรายรับ-จ่ายปะจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 26 ธ.ค. 2556 ]108
312 การรับสมัครแรงงานราษฎรตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 ธ.ค. 2556 ]168
313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2556 ]102
314 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 5 พ.ย. 2556 ]105
315 แผ่นพับ "การป้องกันโรคเอดส์" [ 1 พ.ย. 2556 ]112
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 18 ต.ค. 2556 ]150
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 18 ต.ค. 2556 ]106
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2556 ]101
319 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการแลพอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2556 ]98
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2556 ]102
321 รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน [ 1 ต.ค. 2556 ]462
322 ประกาศใช้แผน 3 ปี (2559-2561) [ 24 มิ.ย. 2556 ]108
323 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2556 ]107
324 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2556 ]109
325 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 [ 14 มิ.ย. 2556 ]148
326 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 [ 14 มิ.ย. 2556 ]155
327 ประกาศตรวจรับงานจ้่างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 31 พ.ค. 2556 ]105
328 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 31 พ.ค. 2556 ]107
329 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 31 พ.ค. 2556 ]116
330 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 พ.ค. 2556 ]108
331 โครงการจัดเก็บภาษีเเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 [ 28 ม.ค. 2556 ]146
332 ประชาสัมพันธ์ฟาร์มจระเข้ อบต.ดอนชมพู [ 3 ก.ค. 2555 ]207
333 แผ่นพับ"ร่วมใจลดโลกร้อน" [ 3 ก.ค. 2555 ]110
334 แผ่นพับ"การปลูกหญ้าแฝก" [ 3 ก.ค. 2555 ]203
335 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 16 มิ.ย. 2555 ]106
336 อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2556-2560) [ 16 มิ.ย. 2555 ]98
337 กำหนดการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 (ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) [ 26 ม.ค. 2555 ]109
338 กำหนดการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 (ภาษีบำรุงท้องที่) [ 26 ม.ค. 2555 ]109
339 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2555 [ 2 พ.ย. 2554 ]109
340 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 [ 13 ก.ค. 2554 ]110
341 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) [ 30 มิ.ย. 2554 ]121
342 การแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 [ 21 พ.ย. 2553 ]118
343 ระยะเวลาในการสมัครแข่งขันกีฬา อบต.ดอนชมพู ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 [ 21 พ.ย. 2553 ]128
344 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) [ 30 มิ.ย. 2553 ]118
345 กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฎิบัติงานราชการเพื่อประชาชน [ 19 มิ.ย. 2553 ]111
346 จดหมายข่าว อบต.ดอนชมพู ฉบับเดือนมีนาคม 2553 [ 12 มี.ค. 2553 ]160
347 ประชาสัมพันธ์การกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง [ 12 มี.ค. 2553 ]114
348 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ก.ย. 2552 ]108
349 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2 [ 10 ก.ย. 2552 ]105
350 การซ้อมแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 [ 24 ส.ค. 2552 ]111
351 ชมรม To Be Number One บ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ [ 24 ส.ค. 2552 ]125
352 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ย. 542 ]109