องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประกาศสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]4
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]5
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]110
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]142
7 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]141
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]161
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]120
10 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]155
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]118
12 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]124
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]124
14 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]127
15 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 [ 7 ม.ค. 2565 ]121
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]121
17 ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]115
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]114
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]124
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2564 ]118
21 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]125
22 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]120
23 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]167
24 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]164
25 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]147
26 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]106
27 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]105
28 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]100
29 ประกาศรายยงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]110
30 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]100
31 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]103
32 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]134
33 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]100
34 ประกาศรายงานการประชุมสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]102
35 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]102
36 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]127
37 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]93
38 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]94
39 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]92
40 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]91
41 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]98
42 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]100
43 ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปี2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]95
44 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]85
45 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]84
46 ประกาศ เรื่อง รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]91
47 ประกาศ เรื่อง รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]91
48 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]80
49 ประกาศ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]80
50 ประกาศ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]82
51 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]87
52 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]83
53 ประกาศ เรียกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]90
54 ประกาศอำเภอโนนสูง เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 22 พ.ค. 2562 ]82
55 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]121
56 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]90
57 ประกาศ เรียกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]81
58 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]81
59 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]84
60 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]127
61 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]90
62 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]85
63 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]88
64 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2561 ]90
65 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 16 ก.พ. 2560 ]83
66 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]87
67 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]83
68 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]83
69 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 24 พ.ย. 2559 ]148
70 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]79
71 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]83
72 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]80
73 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]78
74 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]80
75 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]87
76 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]82
77 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 16 มิ.ย. 2559 ]83
78 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]77
79 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 พ.ค. 2559 ]83
80 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]82
81 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 3 ก.พ. 2559 ]82
82 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]82
83 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 [ 25 ม.ค. 2559 ]80
84 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]84
85 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]83
86 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 17 ส.ค. 2558 ]86
87 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]86
88 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]85
89 ประกาศ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]85
90 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2558 [ 5 มิ.ย. 2558 ]88
91 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]89
92 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 10 ก.พ. 2558 ]87
93 ประกาศ รายนงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 9 ก.พ. 2558 ]82
94 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]85
95 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]86
96 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]92
97 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]85
98 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]87
99 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]90
100 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 [ 5 มิ.ย. 2557 ]91
101 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]95
102 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]105
103 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]89
104 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 14 ก.พ. 2557 ]93
105 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 13 ก.พ. 2557 ]103
106 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2556 [ 12 ก.พ. 2557 ]139
107 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 [ 27 ม.ค. 2557 ]136
108 ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4/2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]97
109 ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 [ 28 ต.ค. 2556 ]94
110 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2556 [ 28 ก.ค. 2556 ]96
111 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2556 [ 28 พ.ค. 2556 ]152
112 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 [ 16 ก.พ. 2556 ]98
113 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2556 [ 8 ก.พ. 2556 ]94