องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประกาศสภาท้องถิ่น


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :