องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประกาศสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]105
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]139
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]136
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]158
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]117
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]152
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]115
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]116
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]122
13 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]122
14 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 [ 7 ม.ค. 2565 ]115
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]119
16 ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]112
17 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]112
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]120
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2564 ]113
20 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]122
 
หน้า 1|2|3|4|5|6