องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประกาศสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]95
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]131
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]127
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]150
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]108
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]145
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]109
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]109
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]114
10 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]115
11 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 [ 7 ม.ค. 2565 ]108
12 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]111
13 ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]104
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]105
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]112
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2564 ]106
17 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]114
18 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]111
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]156
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]155
 
หน้า 1|2|3|4|5|6