องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]8
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]5
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]3
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]2
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]3
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]4
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]4
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]2
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]3
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]4
11 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]3
14 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]127
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]111
16 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ม.ค. 2564 ]119
17 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 ต.ค. 2563 ]118
18 บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 2561-2565 [ 18 มิ.ย. 2563 ]118
19 บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 [ 5 มิ.ย. 2562 ]124