องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ


บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :