องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ


บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีรายการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :