องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ


แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :