องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2567 ]4
2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2567 ]4
3 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม อบต.ดอนชมพู [ 19 ธ.ค. 2565 ]40
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 19 ธ.ค. 2565 ]42
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2565 ]38
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2565 ]37