องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :