องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว :