องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]4
2 สรุปการพัฒนาบุลลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]32
3 สรุปการพัฒนาบุลลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]107
4 สรุปการพัฒนาบุลลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]114
5 สรุปการพัฒนาบุลลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]115
6 สรุปการพัฒนาบุลลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]112
7 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโคราชเมืองสะอาด [ 18 ก.ย. 2557 ]111
8 รายงานผลการฝึกอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 7 ส.ค. 2557 ]118
9 รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2557 ]125