องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :