องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]12
2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]137
4 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]131
5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 7 เม.ย. 2564 ]123
6 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]124
7 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]124
8 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2563 ]117
9 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]126
10 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]128
11 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]120
12 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2562 ]119
13 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]131
14 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]119
15 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]134
16 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]173
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]127
18 รายงานการรับ - จ่าย ประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]123
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]130
20 งบทดลอง เดือน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]131
21 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]118
22 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]110
23 งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]115
24 รายงานการรับ-จ่ายเงิน สิงหาคม 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]112
25 งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]99
26 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]98
27 งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]97
28 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มิถุนายน 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]96
29 งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]98
30 รายงานการรับ-จ่ายเงิน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]105
31 งบทดลอง เดือน เมษายน 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]91
32 รายงานการรับ-จ่ายเงิน เมษายน 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]97
33 งบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]101
34 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]104
35 งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]99
36 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]101
37 งบทดลอง เดือน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]98
38 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]103
39 งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]96
40 งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]97
41 รายงานการรับ-จ่ายเงิน พฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]102
42 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]101
43 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]98
44 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]96
45 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]98
46 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 25 ก.พ. 2557 ]101
47 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 30 ม.ค. 2557 ]99
48 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 30 ม.ค. 2557 ]104
49 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]97
50 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]98
51 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]105
52 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]112
53 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]100
54 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 25 ต.ค. 2556 ]100
55 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]100
56 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2556 ]101
57 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 27 ก.ย. 2556 ]104
58 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 26 ก.ย. 2556 ]98
59 งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]101
60 งบทดลอง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 [ 31 ส.ค. 2555 ]97
61 งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2555 [ 13 ส.ค. 2555 ]141
62 งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2555 [ 10 ก.ค. 2555 ]103
63 งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2555 [ 11 มิ.ย. 2555 ]98
64 งบทดลอง เดือน เมษายน 2555 [ 9 พ.ค. 2555 ]98
65 งบรายรับ-รายจ่าย (งบปี) ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 25 พ.ย. 2554 ]102
66 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2554 [ 25 พ.ย. 2554 ]101
67 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 1 ต.ค. 2553 ]101