องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :