องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :