องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]8
2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]39
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]136
4 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]126
5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 7 เม.ย. 2564 ]119
6 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]119
7 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]122
8 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2563 ]115
9 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]119
10 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]124
11 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]114
12 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2562 ]115
13 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]128
14 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]116
15 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]129
16 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]166
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]122
18 รายงานการรับ - จ่าย ประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]118
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]126
20 งบทดลอง เดือน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]126
 
หน้า 1|2|3|4