องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :