องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ


การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N]

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N]
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :